Skauti Dobřany - úvodní stránka

2016

Výprava na Šlovický vrch

Výprava na Šlovický vrch Na Šlovickém vrchu letos na jaře „vyrostla“ nová kamenná vyhlídka. Rozhodly jsme se, že jednu schůzku pojmeme trošku netradičně a vydáme se na rozhlednu podívat. Ve středu 18. května se nás z ostrova vydalo 12 světlušek, 1 skautka a 4 vedoucí. Cesta nám trvala poměrně dlouho - na vyhlídku jsme dorazily přibližně za hodinku. Holky se cestou snažily určovat názvy rostlin a některé z nich v půlce kopce navíc rozbolely nožičky. Nahoře se nám naskytl krásný výhled na Dobřany, byla vidět dokoncei Přimda. Na holky tam také čekala schovaná zpráva, ve které byly první indicie k letošnímu táboru. Pak následovalo společné focení a cesta zpátky ke školní jídelně, kde byl na 18. hodinu domluvený sraz s rodiči.

Výprava na Martiňák

Výprava na Martiňák Výprava na Martiňák

Začal nový školní rok a my jsme se rozhodly, že využijeme poslední teplé dny a půjdeme se světluškami a skautkami opékat špekáčky na Martiňák. Výprava s podtitulem „Za Martinským pokladem“ začala v sobotu 1.10. ve 14 hodin na Ostrově. Kyblík, Škvarek a já jsme vyrazily o něco dříve, abychom připravily indicie, které vedly k nalezení pokladu. U klubovny čekala zpráva v morseovce, ta děvčata nasměrovala na Starý most. Tam čekala kresba, podle které měly poznat, že dalším stanovištěm je bludiště na Martinské stěně. Holky vše rozluštily bez problémů, a tak si mohly u bludiště otrhat poklad, kterým byly bonbóny pověšené za provázek na stromě. Poté jsme se už společně vypravily směrem k ohništi stojícímu na místě bývalé hlásky; cestou jsme se ještě zastavily na dětském hřišti u Kostkovky. Ohniště je skvělé - jsou u něj nové lavičky, přístřešek i houpačka pro děti. Skautky se rozdělily ke světluškám do družinek a společně připravily dřevo na oheň i oheň samotný. Po opékání jsme si zahrály hru „Najdi slovo“ a „Schovku“. Odpoledne rychle uteklo, a tak jsme uhasily oheň, uklidily okolí ohniště a vydali se na cestu zpátky, ještě s malou odbočkou k bývalé šibenici. Chvilku před 18. hodinou jsme se vrátily na Ostrov, kde už na ty nejmenší čekali rodiče. Celé odpoledne jsme si (i díky skvělému počasí) moc užily :-).

Fotky byly zpracovány na základě souhlasu členů